Tài liệu đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2021

Công ty cổ phần Kim khí KKC kính mời quý cổ đông đến tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2021.

Thời gian: 9h - 11h Thứ Ba ngày 14/12/2021

Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Chi nhánh Công ty tại Thôn Ngô Yến, xã An Hồng, huyện An Dương, tp. Hải Phòng.

Chi tiết xem tại:

0. Nội dung và chương trình đại hội

1. Thư mời song ngữ

2. Tờ trình chào bán cổ phần

3. Tờ trình đổi tên

4. Tờ trình không thực hiện chào mua công khai

5. Ủy quyền DHCD

6. Proxy

 

7. Dự thảo nghị quyết đại hội