Công ty cổ phần kim khí KKC thông báo thay đổi nhân sự:

Bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Dũng làm Tổng giám đốc Công ty từ ngày 13/10/2021.

Chi tiết xem tại: QĐ bổ nhiệm Nguyễn Đức Dũng

Bà Trịnh Thanh Nhàn thôi giữ chức Tổng giám đốc Công ty từ ngày 13/10/2021.

Chi tiết xem tại: QĐ thôi việc Trịnh Thanh Nhàn