Thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 14

Công ty cổ phần kim khí KKC đã thay đổi ĐKKD lần thứ 14, ngày 30/09/2021

Nội dung: Thay đổi người đại diện theo pháp luật

Cũ: Ông Đào Trọng Khôi - Chủ tịch HĐQT

Mới: Bà Phạm Thị Minh Yến - Chủ tịch HĐQT

Chi tiết xem tại Đăng ký kinh doanh lần thứ 14

Trân trọng!