Thư mời họp ĐHCĐ bất thường 2021

Thời gian: Thứ Ba ngày 28/09/2021

Địa điểm: Cơ sở Cầu Kiền - Thôn Ngô Yến, Xã An Hồng, Huyện An Dương, TP Hải Phòng

Chi tiết xem tại Thư mời họp