Tài liệu Đại hội cổ đông bất thường 2021

Công ty cổ phần kim khí KKC trân trọng thông báo Tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021:

Thời gian: 8h sáng thứ 3 ngày 28/09/2021

Địa điểm: Cơ sở Cầu Kiền - thôn Ngô Yến, xã An Hồng, huyện An Dương, Hải Phòng

Chi tiết tài liệu đại hội 

1. Nội dung và chương trình

 2. Thư mời DHCD bất thường 2021

3, Dự thảo nghị quyết

4. Thay đổi thành viên HĐQT

5. Quy chế bầu cử

6. Phương án tăng vốn điều lệ

7. Phương án xử lý tòa nhà số 6 Nguyễn Trãi

8. Sửa đổi điều lệ

9. Danh sách đề cử, ứng cử

Lưu ý: Danh sách tài liệu đại hội sẽ được cập nhật đến trước ngày đại hội!

Trân trọng!