Công ty Cổ phần kim khí KKC

 Xin thông báo Công ty đã ký hợp đồng kiểm toán số 3006.02/2021/HĐKT-NTV2 ngày 30/06/2021 với Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt

Chi tiết xem tại file đính kèm