Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty cổ phần kim khí KKC trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Thời gian: 8h sáng Thứ 7 ngày 08/05/2021 hoặc Thứ 7 ngày 22/05/2021 (Nếu phải tổ chức lần 2)

Địa điểm: Cơ sở cầu Kiền của Công ty - thôn Ngô Yến, xã An Hồng, huyện An Dương, TP. Hải Phòng

Chi tiết tài liệu

Nội dung và chương trình đại hội

Thư mời họp 2021

Báo cáo HĐQT

Báo cáo BKS

Dự thảo nghị quyết đại hội

Tài liệu sẽ được cập nhật (nếu có) đến trước ngày đại hội!

Xin trân trọng cảm ơn!