kkcToàn văn báo cáo tài chính Quý 2 năm 2019

Chi tiết xem tại file đính kèm