kkcCông bố công ty kiểm toán năm 2019

Ngày 25/06/2019, Công ty cổ phần kim khí KKC đã ký hợp đồng kiểm toán số 2506.01/2019-HĐKT-NTV2 với Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt.

Chi tiết xem tại file đính kèm