kkc Tài liệu họp đại hội cổ đông thường niên ngày 18/06/2019

Chi tiết xem tại đây:

- Thư mời đại hội (file đính kèm)

- Nội dung và chương trình (file đính kèm)

- Dự thảo NQ ĐHĐCĐ (file đính kèm)

- Báo cáo HĐQT (file đính kèm)

- Báo cáo BKS (file đính kèm)

 

Kính mong các quý cổ đông đến tham dự đầy đủ để đại hội được thành công tốt đẹp.