Công ty được Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hải Phòng chấp thuận việc gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019

Chi tiết xem tại File đính kèm