Từ thời điểm tháng 6 năm 2018, sau khi thay đổi tên công ty trên đăng ký kinh doanh, địa chỉ website chính thức của công ty sẽ là:

www.kkcmetal.com.vn

Mọi thông tin của công ty sẽ được đăng tải trên website mới.