kkcCông bố công ty kiểm toán năm 2019

Ngày 25/06/2019, Công ty cổ phần kim khí KKC đã ký hợp đồng kiểm toán số 2506.01/2019-HĐKT-NTV2 với Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt.

Chi tiết xem tại file đính kèm

kkcĐại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Họp ngày 18/06/2019

Biên bản đại hội file đính kèm

Nghị quyết đại hội file đính kèm

Danh sách cổ đông dự họp file đính kèm

kkc Tài liệu họp đại hội cổ đông thường niên ngày 18/06/2019

Chi tiết xem tại đây:

- Thư mời đại hội (file đính kèm)

- Nội dung và chương trình (file đính kèm)

- Dự thảo NQ ĐHĐCĐ (file đính kèm)

- Báo cáo HĐQT (file đính kèm)

- Báo cáo BKS (file đính kèm)

 

Kính mong các quý cổ đông đến tham dự đầy đủ để đại hội được thành công tốt đẹp.

kkc Thông báo gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ 2019

Chi tiết xem tại File đính kèm

Công ty được Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hải Phòng chấp thuận việc gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019

Chi tiết xem tại File đính kèm

Toàn văn Báo cáo tài chính quý I năm 2019

Chi tiết xem tại File đính kèm

kkcBáo cáo thường niên 2018

Chi tiết xem tại file đính kèm

kkcThông báo chốt DS cổ đông 2019

Chi tiết xem tại File đính kèm

Báo cáo tài chính năm 2018 đã soát xét bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt

Chi tiết xem tại Toàn văn BCTC năm 2018 và Giải trình chênh lệch LN

Nghị quyết HĐQT số 01 năm 2019

Chi tiết xem tại File đính kèm

 Báo cáo quản trị công ty năm 2018

Chi tiết xem tại File đính kèm

 

Báo cáo tài chính Quý IV năm 2018

Chi tiết xem tại  Toàn văn BCTC quý IV 2018

 Nghị quyết HDQT số 03 năm 2019

Xây dựng kế hoạch kinh doanh 2019. Chi tiết xem tại file đính kèm

Báo cáo tài chính quý III năm 2018

Chi tiết xem tại 

BCTC quý III

Thuyết minh BCTC

Giải trình chênh lệch lợi nhuận

                      

Báo cáo tài chính bán niên soát xét 2018

Chi tiết xem tại BCTC BNSX và TM BCTC và Giải trình chênh lệch lợi nhuận

Nghị quyết HĐQT số 02 năm 2018

Chi tiết xem tại file đính kèm

Báo cáo quản trị công ty bán niên 2018

Chi tiết xem tại file đính kèm

Báo cáo  tài chính Quý II năm 2018

Chi tiết xem tại báo cáo tài chính quý 2

                       Thuyết minh báo cáo tài chính

                       Giải trình chênh lệch lợi nhuận

Từ thời điểm tháng 6 năm 2018, sau khi thay đổi tên công ty trên đăng ký kinh doanh, địa chỉ website chính thức của công ty sẽ là:

www.kkcmetal.com.vn

Mọi thông tin của công ty sẽ được đăng tải trên website mới.

 Thông báo công ty kiểm toán 2018

Thông báo Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt cho năm tài chính 2018

theo công văn đính kèm