Danh sách các thành viên trong ban kiểm soat:

Ban kiểm soát


1. Trưởng BKS – Ông Phạm Văn Miên:

• Họ và tên : Phạm Văn Miên
• Giới tính   : Nam
• Ngày tháng năm sinh: 05/06/1950
• Nơi sinh: xã Đông Quý, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
• Quốc tịch : Việt Nam
• Dân tộc    : Kinh
• Quê quán: xã Đông Quý, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
• Địa chỉ thường trú: 5/88 Trần Khánh Dư, quận Ngô Quyền, Hải Phòng
• Số điện thoại ở cơ quan: 0313.826832/551875
• Trình độ văn hoá: Đại học 
• Trình độ chuyên môn: Đại học ngành chế tạo máy
• Quá trình công tác: 
- Từ 1971 đến 1976: Bộ đội tại ngũ 
- Từ 1982 đến 1994: Trạm phó trạm vận chuyển Công ty kim khí Hải Phòng
- Từ 1994 đến 2000: Phó Giám đốc Xí nghiệp 4 Công ty kim khí Hải Phòng
- Từ 2001 đến 2006: Phó Giám đốc Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh kim khí
- Từ 2006 đến nay: Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh kim khí, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần thép Đình Vũ
• Chức vụ công tác hiện nay: Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh kim khí, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần thép Đình Vũ
• Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không
• Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không
• Số lượng cổ phần nắm giữ: 95.577 cổ phần (tương đương 955.770.000 đồng), chiếm 1,84% vốn điều lệ.

2. Thành viên BKS – Bà Trần Thị Huệ:

• Họ và tên : Trần Thị Huệ
• Giới tính   : Nữ
• Ngày tháng năm sinh: 02/01/1958
• Nơi sinh: Thị trấn Ngô Đồng, Giao Thuỷ, Nam Định
• Quốc tịch : Việt Nam
• Dân tộc    : Kinh
• Quê quán: Thị trấn Ngô Đồng, Giao Thuỷ, Nam Định 
• Địa chỉ thường trú: Số 24/56 Nguyễn Trãi, quận Ngô Quyền, Hải Phòng
• Số điện thoại ở cơ quan: 0313.826832/551875
• Trình độ văn hoá: Trung cấp 
• Trình độ chuyên môn: Giáo viên dạy nghề
• Quá trình công tác: 
- Từ 1979 đến 1986: Công nhân cơ khí XN tàu thuyền Hà Nam Ninh
- Từ 1986 đến 1996: Thủ kho Công ty kim khí Hải Phòng
- Từ 1997 đến 2000: Cửa hàng trưởng Xí nghiệp 4 Công ty kim khí Hải Phòng
- Từ 2001 đến nay: Phó phòng kinh doanh Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh kim khí, thành viên Ban kiểm soát Công ty
• Chức vụ công tác hiện nay: Phó phòng kinh doanh Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh kim khí.
• Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không
• Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không
• Số lượng cổ phần nắm giữ: 114.595 cổ phần (tương đương 1.145.950.000 đồng), chiếm 2,20% vốn điều lệ.

3. Thành viên BKS – Ông Vũ Hồng Khanh:

• Họ và tên: Vũ Hồng Khanh
• Giới tính:  Nam
• Ngày tháng năm sinh: 20/10/1977
• Nơi sinh: Hải Phòng
• Quốc tịch: Việt Nam
• Dân tộc: Kinh
• Địa chỉ thường trú: Số 01B Nguyễn Trãi, Ngô Quyền, Hải Phòng
• Số điện thoại ở cơ quan: 0313.769038
• Trình độ văn hoá: đại học
• Trình độ chuyên môn: Kế toán trưởng
• Quá trình công tác:
- 2001-2003: Phó phòng TCKT Công ty CP SX&KD kim khí
- 2004-2005: Trưởng phòng TCKT Công ty CP SX&KD kim khí 
- 2006 - nay: Trưởng phòng TCKT Công ty CP thép Đình Vũ
• Chức vụ công tác hiện nay: Trưởng phòng TCKT Công ty Công ty CP thép Đình Vũ
• Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không
• Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không
• Số lượng cổ phần nắm giữ: 12.486 cổ phần (tương đương 124.860.000 đồng), chiếm 0,24% vốn điều lệ.