Hôm nay
Tháng này
Tất cả
1187
29293
2129396
Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2021

 Tài liệu đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2021 Công ty cổ phần...

Thông báo chốt DSCĐ tham dự ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2021

Thông báo chốt DSCĐ tham dự ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2021 Công ty trân...

NQ HĐQT số 03/2021

Nghị quyết HĐQT số 03 Về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2021 Chi tiết xem tại Nghị...

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2021

 Báo cáo tài chính quý 3 năm 2021 Chi tiết xem...

Thay đổi nhân sự Tổng giám đốc

 Công ty cổ phần kim khí KKC thông báo thay đổi nhân sự: Bổ...

Thay đổi nhân sự

Thông báo thay đổi nhân sự - Ông Đoàn  Trung Hà...

Thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 14

Thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 14 Công ty cổ phần kim khí KKC đã...

Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2021

 Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2021 Công ty cổ phần kim khí KKC trân trọng...

Thông báo mời họp đại hội cổ đông bất thường 2021 ngày 28/09/2021

 Thư mời họp ĐHCĐ bất thường 2021 Thời gian: Thứ Ba ngày 28/09/2021 Địa điểm: Cơ sở...

Đối tác

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Hỗ trợ 2

02253552576