Hôm nay
Tháng này
Tất cả
59
417
1351691
Thông báo gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ 2019

 Thông báo gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ 2019 Chi tiết xem tại File đính...

Thông báo được chấp nhận gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ 2019

Công ty được Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hải Phòng chấp thuận việc...

BCTC quý I năm 2019

Toàn văn Báo cáo tài chính quý I năm 2019 Chi tiết xem...

Thông báo chốt DS cổ đông 2019

Thông báo chốt DS cổ đông 2019 Chi tiết xem tại File đính kèm

BCTN 2018

Báo cáo thường niên 2018 Chi tiết xem tại file đính kèm

Báo cáo tài chính năm 2018

Báo cáo tài chính năm 2018 đã soát xét bởi...

NQ HDQT 01 năm 2019

Nghị quyết HĐQT số 01 năm 2019 Chi tiết xem tại File đính kèm

Báo cáo quản trị công ty năm 2018

 Báo cáo quản trị công ty năm 2018 Chi tiết xem tại File...

BCTC quý IV 2018

  Báo cáo tài chính Quý IV năm 2018 Chi tiết xem...

Đối tác

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Hỗ trợ 2

02253552576