Hôm nay
Tháng này
Tất cả
51
1856
1355423
Công bố công ty kiểm toán 2019

Công bố công ty kiểm toán năm 2019 Ngày 25/06/2019, Công ty cổ...

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Họp ngày 18/06/2019 Biên bản đại...

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2019

 Tài liệu họp đại hội cổ đông thường niên ngày 18/06/2019 Chi tiết...

Thông báo gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ 2019

 Thông báo gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ 2019 Chi tiết xem tại File đính...

Thông báo được chấp nhận gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ 2019

Công ty được Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hải Phòng chấp thuận việc...

BCTC quý I năm 2019

Toàn văn Báo cáo tài chính quý I năm 2019 Chi tiết xem...

Thông báo chốt DS cổ đông 2019

Thông báo chốt DS cổ đông 2019 Chi tiết xem tại File đính kèm

BCTN 2018

Báo cáo thường niên 2018 Chi tiết xem tại file đính kèm

Báo cáo tài chính năm 2018

Báo cáo tài chính năm 2018 đã soát xét bởi...

Đối tác

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Hỗ trợ 2

02253552576