Quyết định bổ nhiệm ông Đoàn Trung Hà làm Tổng giám đốc Công ty

Chi tiết xem tại file đính kèm