Hôm nay
Tháng này
Tất cả
4
1157
1362068
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2019

Báo cáo tài chính quý III năm 2019 Chi tiết xem tại file...

BCTC bán niên 2019

Báo cáo tài chính bán niên soát xét...

Báo cáo quản trị bán niên 2019

Báo cáo quản trị công ty bán niên 2019 Chi tiết xem tại...

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2019

Toàn văn báo cáo tài chính Quý 2 năm 2019 Chi tiết xem...

Công bố công ty kiểm toán 2019

Công bố công ty kiểm toán năm 2019 Ngày 25/06/2019, Công ty cổ...

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Họp ngày 18/06/2019 Biên bản đại...

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2019

 Tài liệu họp đại hội cổ đông thường niên ngày 18/06/2019 Chi tiết...

Thông báo gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ 2019

 Thông báo gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ 2019 Chi tiết xem tại File đính...

Thông báo được chấp nhận gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ 2019

Công ty được Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hải Phòng chấp thuận việc...

Đối tác

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Hỗ trợ 2

02253552576