Hôm nay
Tháng này
Tất cả
28
23415
2075659
Thay đổi nhân sự Tổng giám đốc

 Công ty cổ phần kim khí KKC thông báo thay đổi nhân sự: Bổ...

Thay đổi nhân sự

Thông báo thay đổi nhân sự - Ông Đoàn  Trung Hà...

Thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 14

Thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 14 Công ty cổ phần kim khí KKC đã...

Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2021

 Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2021 Công ty cổ phần kim khí KKC trân trọng...

Thông báo mời họp đại hội cổ đông bất thường 2021 ngày 28/09/2021

 Thư mời họp ĐHCĐ bất thường 2021 Thời gian: Thứ Ba ngày 28/09/2021 Địa điểm: Cơ sở...

Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường 2021

 Tài liệu Đại hội cổ đông bất thường 2021 Công ty cổ phần kim khí...

BCTC BN 2021

Báo cáo tài chính bán niên soát xét...

Thông báo chốt DSCĐ tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2021

Công ty cổ phần kim khí KKC Thông báo chốt DSCĐ tham dự ĐHĐCĐ bất...

Nghị quyết HĐQT số 02 năm 2021

Công ty cổ phần kim khí KKC   Nghị quyết HĐQT số 02 về Tổ chức Đại hội đồng cổ...

Đối tác

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Hỗ trợ 2

02253552576