Hôm nay
Tháng này
Tất cả
1632
35295
1486750
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2020

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2020 Chi tiết xem tại file...

Báo cáo tài chính BNSX 2020

 Báo cáo tài chính BNSX năm 2020   Chi tiết xem...

Nghị quyết HĐQT 02/2020

 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2020 về việc Tổ chức huy động vốn để tăng tài...

Báo cáo quản trị bán niên 2020

Báo cáo quản trị công ty bán niên 2020   Chi tiết xem...

BCTC quý 2 năm 2020

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2020 Chi tiết tại file...

Quyết định bổ nhiệm ông Đoàn Trung Hà làm Tổng giám đốc

 Quyết định bổ nhiệm ông Đoàn Trung Hà làm Tổng giám đốc...

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Chi tiết xem tại Biên bản...

Báo cáo tài chính quý I năm 2020

Báo cáo tài chính quý I năm 2020 Xem chi tiết tại File...

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2020

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2020 Chi tiết xem tại các file đính...

Đối tác

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Hỗ trợ 2

02253552576