Hôm nay
Tháng này
Tất cả
962
35046
1947852
BCTC quý 2 năm 2021

Báo cáo tài chính quý II năm 2021 Chi tiết xem...

Thông báo đăng ký GD CĐ nội bộ

Công ty cổ phần kim khí KKC Thông báo đăng ký giao dịch cổ phiếu...

Công bố Công ty kiểm toán năm 2021

Công ty Cổ phần kim khí KKC  Xin thông báo Công ty đã...

Thông báo chốt DSCD hưởng quyền thanh toán cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền

 Thông báo chốt danh sách cổ đông hưởng quyền thanh toán cổ...

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Kính gửi quý cổ...

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2021

Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần kim...

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2021

 Báo cáo tài chính quý I năm 2021 Chi tiết xem...

Báo cáo thường niên 2020

Báo cáo thường niên năm 2020 Chi tiết xem tại File đính kèm

Báo cáo tài chính năm 2020

Báo cáo tài chính năm 2020   Chi tiết xem tại File...

Đối tác

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Hỗ trợ 2

02253552576