Hôm nay
Tháng này
Tất cả
28
388
1342348
NQ HDQT 03 / 2018

 Nghị quyết HDQT số 03 năm 2019 Xây dựng kế hoạch kinh doanh 2019. Chi tiết xem...

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2018

Báo cáo tài chính quý III năm 2018 Chi tiết xem...

Báo cáo tài chính BNSX 2018

Báo cáo tài chính bán niên soát xét...

Nghị quyết HĐQT số 02/2018

Nghị quyết HĐQT số 02 năm 2018 Chi tiết xem tại file đính kèm

Báo cáo quản trị công ty bán niên 2018

Báo cáo quản trị công ty bán niên 2018 Chi tiết xem...

Báo cáo tài chính Q2 năm 2018

Báo cáo  tài chính Quý II năm 2018 Chi tiết xem...

Thay đổi website công ty

Từ thời điểm tháng 6 năm 2018, sau khi thay đổi tên công ty trên đăng...

Thông báo công ty kiểm toán năm 2018

 Thông báo công ty kiểm toán 2018 Thông báo...

Thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 12

Thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 12 Chi tiết xem tại xem nội dung

Đối tác

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Hỗ trợ 2

0313552576